Czy dostawca usług roamingowych musi chronić abonenta przed wysokimi kosztami transmisji danych w Unii Europejskiej i poza nią? - Centrum Informacji Konsumenckiej

Infolinia

  • infolinia: 22 330 4000(tonowo 1)  
    czynna w dni robocze: 08:15 – 16:15

Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Czy dostawca usług roamingowych musi chronić abonenta przed wysokimi kosztami transmisji danych w Unii Europejskiej i poza nią?

Dostawcy usług mają obowiązek ochrony abonenta przed wysokimi kosztami transmisji danych na terenie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE/EOG). Poza UE/EOG obowiązek taki również istnieje, o ile operator sieci zagranicznej umożliwia monitorowanie zużycia danych.

W ramach standardowego mechanizmu ochrony abonentów operatorzy mają obowiązek ustawienia domyślnego limitu kwotowego w wysokości 50 EUR oraz 100 EUR miesięcznie na transmisję danych w roamingu.

Gdy rachunek za transmisję danych w roamingu osiągnie 80% kwoty 50 EUR, operator ma obowiązek poinformować abonenta o tym fakcie. Po przekroczeniu kwoty 50 EUR, dostawca usług powiadamia w wiadomości SMS o:

  • procedurze, którą należy podjąć w celu kontynuowania usługi dostępu do Internetu,
  • koszcie związanym z każdą dodatkową wykorzystaną jednostką danych.

Jeżeli abonent nie udzieli odpowiedzi na powiadomienie, operator ma obowiązek zablokować transmisję danych do momentu, gdy abonent zażąda kontynuowania lub wznowienia świadczenia usług.

Po wznowieniu na żądanie abonenta usługi transmisji danych, gdy rachunek osiągnie 80% kwoty 100 EUR, operator  ma obowiązek poinformować abonenta o tym fakcie. Po przekroczeniu kwoty 100 EUR, dostawca usług, podobnie jak po przekroczeniu 50 EUR, również powiadamia w wiadomości SMS o procedurze, którą należy podjąć w celu kontynuowania usługi dostępu do Internetu oraz koszcie związanym z każdą dodatkową wykorzystaną jednostką danych.

 


Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie PE i Rady ws. roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii