Czy zasada RLAH (Roam Like At Home) dotyczy połączeń z Polski do innych krajów Unii Europejskiej?

Nie, zasada RLAH nie dotyczy połączeń realizowanych z Polski do innych krajów należących i nienależących do Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE/EOG).

Zasada RLAH dotyczy tylko połączeń w ramach roamingu, czyli połaczeń realizowanych podczas pobytu abonenta w innym kraju należącym do UE/EOG.

Połączenia realizowane z Polski są połączeniami międzynarodowymi, realizowanymi z kraju za granicę.