Czy zasada RLAH (Roam Like At Home) działa poza Unią Europejską?

Nie, zasada RLAH nie obowiązuje poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym (UE/EOG).

Jeżeli abonent planuje podróż poza UE/EOG, w pierwszej kolejności powinien sprawdzić u swojego operatora dostępne oferty roamingowe, szczególną uwagę zwracając na koszty połączeń z i do krajów, do których planowany jest wyjazd.

Koszt połączeń w roamingu poza UE/EOG może być wyższy niż koszt połączeń w ramach RLAH.