Czy zasada RLAH (Roam Like At Home) może być ograniczona? - Centrum Informacji Konsumenckiej

Infolinia

Ustawienia

Social Media

Czy zasada RLAH (Roam Like At Home) może być ograniczona?

Tak, zasada RLAH może zostać ograniczona przez operatora. Taka sytuacja może mieć miejsce wtedy, gdy abonent korzysta z usług w roamingu w niewłaściwy lub niestandardowy sposób.

Zasada RLAH ma na celu poprawę swobody komunikowania na obszarze Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE/EOG) podczas okresowych podróży (np. urlopu, wyjazdu służbowego). Taka forma korzystania z usług w roamingu jest uważana za standardową.

W przypadku stwierdzenia przez operatora niestandardowego użycia, może on uruchomić mechanizm Polityki Uczciwego Korzystania (FUP - Fair Usage Policy).

 


Podstawa prawna: