Jak można skorzystać z usług telekomunikacyjnych na promie/w samolocie? - Centrum Informacji Konsumenckiej

Infolinia

  • infolinia: 22 330 4000(tonowo 1)  
    czynna w dni robocze: 08:15 – 16:15

Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Jak można skorzystać z usług telekomunikacyjnych na promie/w samolocie?

Aby móc skorzystać z usług telekomunikacyjnych na otwartych wodach oraz w powietrzu, abonent powinien być zaopatrzony w telefon hybrydowy lub satelitarny, do których należy włożyć kartę SIM.

W chwili obecnej telefony satelitarne wielkością przypominają zwykłe telefony komórkowe, a zasadniczą różnicą widzianą gołym okiem jest wystająca antenka. Przekładanie karty SIM ze zwykłego telefonu komórkowego do telefonu satelitarnego może stanowić pewną uciążliwość dla abonenta. Jednocześnie jednak stanowi swego rodzaju formę zabezpieczenia abonenta przed wygenerowaniem nieprzewidzianych, wysokich kosztów rozmowy w sieci satelitarnej.

Przełożenie karty SIM wymaga podjęcia przez abonenta pewnych świadomych działań. Inna sytuacja jest w przypadku tak zwanych telefonów hybrydowych, umożliwiających korzystanie z tradycyjnego roamingu oraz z sieci satelitarnych. Telefony hybrydowe przełączają się na sieć satelitarną automatycznie w przypadku braku zasięgu w ramach roamingu. Jeżeli abonent nie jest tego świadomy może zaistnieć sytuacja, w której będzie korzystać z sieci satelitarnej, nieświadomie generując na rachunku telefonicznym wysokie koszty rozmów. Przy zakupie telefonu hybrydowego należy pamiętać o zapoznaniu się z instrukcją obsługi. Są w niej informacje o specyfice działania. W instrukcji obsługi wyjaśnione jest również w jaki sposób można wyłączyć automatyczne przełączanie się telefonu hybrydowego.

Abonent samodzielnie decyduje o ustawieniach wprowadzonych do telefonu hybrydowego. Operator telekomunikacyjny nie ponosi odpowiedzialności za ustawienia telefonu, które użytkownik wprowadził, lub których nie zmienił. Rola dostawy usług ogranicza się do pozostawania w gotowości do świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach zasięgu sieci. Od abonenta zależy z jakich urządzeń będzie się łączyć z siecią i korzystać z usług telekomunikacyjnych, za realizację których operator ma prawo naliczyć opłaty zgodne z cennikiem. Cennik stanowi integralną część umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, której podpisanie przez abonenta jest równoznaczne z oświadczeniem abonenta, iż zapoznał się z nim i akceptuje jego zapisy oraz warunki umowy.

Jeżeli z uwagi na nieodpowiednie ustawienia telefonu (w szczególności np. nie posiada opcji wyłączenia automatycznego przełączania do sieci satelitarnej lub w instrukcji obsługi nie było odpowiedniej informacji w tym zakresie), abonent naraził się na nieprzewidziane, wysokie koszty, może złożyć reklamację do producenta lub sprzedawcy telefonu.