Jakie są koszty korzystania z usług w sieci satelitarnej?

W przypadku korzystania z sieci satelitarnej nie obowiązują ceny za realizację usług w roamingu, wskazane w tzw. Eurotaryfie, mimo że użytkownik znajduje się na terenie Unii Europejskiej.

Krajowi operatorzy telekomunikacyjni wyszczególniają w swoich cennikach strefy roamingowe. Jedna z tych stref obejmuje połączenia satelitarne, które niekiedy określane są jako połączenia z promu lub statku.

Koszty połączeń głosowych, wiadomości SMS i transferu danych w sieci Internet można również znaleźć w cenniku danego operatora sieci satelitarnej. Najwięksi polscy dostawcy usług współpracują z siecią satelitarną Thuraya oraz On Air.