Co zrobić, gdy operator przeniesie numer bez zgody abonenta?

Abonent może złożyć reklamację. Za każdy dzień od dnia aktywacji numeru u nowego operatora, abonentowi przysługuje od nowego dostawcy usług jednorazowe odszkodowanie.

Wysokość odszkodowania wynosi:

  • ½ średniej opłaty miesięcznej, liczonej według rachunków z ostatnich 3 okresów rozliczeniowych (dla usług abonamentowych),
  • ½ sumy wartości doładowań konta z ostatnich 3 miesięcy (dla usług pre-paid).

Abonent może również złożyć wniosek o interwencję Prezesa UKE.

 


Podstawa prawna: