Co zrobić w sytuacji, gdy operator sprzedał abonentowi wadliwy lub niezgodny z umową telefon?

Jeżeli abonent kupił u operatora wadliwy lub uszkodzony telefon, to z tego tytułu może złożyć reklamację u sprzedawcy lub producenta telefonu. Pomocy w tego typu sprawach udziela Rzecznik Konsumentów oraz Inspekcja Handlowa, do których abonent może się zgłosić.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej nie posiada kompetencji do podejmowania interwencji w sprawach związanych z kupnem przez abonenta uszkodzonego, wadliwego lub niezgodnego z umową aparatu telefonicznego.

 


Podstawa prawna:

  • ustawa o Inspekcji Handlowej
  • ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów