Co zrobić z uciążliwymi połączeniami telefonicznymi? - Centrum Informacji Konsumenckiej

Infolinia

  • infolinia: 22 330 4000(tonowo 1)  
    czynna w dni robocze: 08:15 – 16:15

Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Co zrobić z uciążliwymi połączeniami telefonicznymi?

Jeżeli abonentowi przydzielony został numer po firmie i w związku z tym otrzymuje niechciane połączenia, należy zgłosić to do dostawcy usług telekomunikacyjnych i pisemnie zażądać bezpłatnej zmiany numeru, opisując przyczynę uciążliwości.

Jeżeli ktoś wydzwania o różnych porach i telefonicznie używa gróźb, należy niezwłocznie zgłosić ten fakt na Policję – nękanie i używanie gróźb są przestępstwami. W takim wypadku również można bezpłatnie zmienić numer telefonu.

Jeżeli po odebraniu telefonu abonent słyszy nagrany głos, namawiający do odzwonienia na dany numer, zakupienia usługi, poczekania na zgłoszenie się konsultanta itp., należy zapamiętać lub zapisać numer telefonu dzwoniącego lub nazwę firmy i zgłosić ten fakt do Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Używanie automatycznych systemów wywołujących bez wyraźnej zgody abonenta jest zabronione.

Jeżeli abonent nie chce otrzymywać połączeń telefonicznych od konsultantów o charakterze marketingowym, powinien skontaktować się ze swoim dostawcą usług telekomunikacyjnych lub inną firmą, od której otrzymał połączenie, i wycofać zgodę na przetwarzania swoich danych osobowych w celach marketingowych.

 


Podstawa prawna:

  • ustawa Prawo telekomunikacyjne
  • Rozporządzenie w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych
  • ustawa Kodeks karny
  • Rozporządzenie o ochronie danych (RODO)