Czy abonent może odzyskać środki pieniężne z konta pre-paid, które straciło swoją ważność? - Centrum Informacji Konsumenckiej

Infolinia

  • infolinia: 22 330 4000(tonowo 1)  
    czynna w dni robocze: 08:15 – 16:15

Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Czy abonent może odzyskać środki pieniężne z konta pre-paid, które straciło swoją ważność?

Przepisy ustawy Prawo telekomunikacyjne nie nakładają na dostawców usług telekomunikacyjnych obowiązku zwrotu niewykorzystanych środków z konta pre-paid.

Niemniej jednak Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może wydać wobec konkretnych dostawców usług decyzje, które nakładałyby obowiązek zwrotu zgromadzonych środków na koncie pre-paid po utracie jego ważności. Obecnie decyzje takie wydane zostały wobec dostawców usług sieci Plus, T-Mobile oraz Play.

Szczegółowych informacji na temat zasad zwrotu środków z konta pre-paid nalezy szukać na stronach internetowych dostawców usług lub w kontakcie z biurem obsługi klienta.