Czy można przenieść numer komórkowy do sieci stacjonarnej i odwrotnie?

Nie, numery telefonów komórkowych mogą być przenoszone tylko w ramach sieci mobilnej, natomiast numery stacjonarne tylko na danym obszarze geograficznym.

Przykładowo  numery z kierunkowym 22 mogą być przenoszone tylko na obszarze, gdzie numer kierunkowy to 22.

Obowiązujące przepisy ustawy Prawo telekomunikacyjne, z uwagi na ograniczenia techniczne, wprost wykluczają możliwość przenoszenia numerów komórkowych do sieci stacjonarnej i odwrotnie.

 


Podstawa prawna:

  • ustawa Prawo telekomunikacyjne