Czy można zarejestrować kartę SIM (pre-paid) przez Internet?

Tak, kartę SIM można zarejestrować w formie elektronicznej przez Internet. Do tego celu wykorzystuje się formularze elektroniczne, które są dostępne na stronach internetowych operatorów.

Podczas rejestracji elektronicznej do weryfikacji/potwierdzenia tożsamości konieczne będzie wykorzystanie przez abonenta środków identyfikacji elektronicznej (podpisu elektronicznego).