Czy można zarejestrować kartę SIM (pre-paid) przez telefon lub e-mail? - Centrum Informacji Konsumenckiej

Infolinia

Ustawienia

Social Media