Czy operator ma obowiązek bezpłatnie zdjąć blokadę SIM-lock?

Nie, operator nie ma obowiązku zapewnienia abonentom możliwości bezpłatnego zdjęcia blokady SIM-lock.

Obowiązujące przepisy ustawy Prawo telekomunikacyjne nie regulują kwestii związanych z blokadą SIM-lock. Oznacza to, że operatorzy sami określają, czy za usługę zdjęcia blokady SIM-lock, również po zakończeniu umowy, pobierają opłatę, czy nie.