Czy operator ma obowiązek świadczyć usługę telefoniczną w miejscu zamieszkania abonenta?

Nie, operator nie ma takiego obowiązku.

Usługa telefoniczna ma charakter komercyjny. Jeżeli potencjalny abonent wnioskuje o jej uruchomienie w konkretnym miejscu, operator dostarczy usługę stacjonarną, gdy będzie miał możliwości techniczne.

Jeżeli w danej lokalizacji nie ma infrastruktury, to operator decyduje czy przeprowadzi inwestycję. Z reguły taka inwestycja musi być biznesowo uzasadniona. Oznacza to, że bilans poniesionych kosztów i przyszłych zysków musi być dodatni.