Czy operator może odmówić przeniesienia numeru telefonu stacjonarnego do innej lokalizacji? - Centrum Informacji Konsumenckiej

Infolinia

  • infolinia: 22 330 4000(tonowo 1)  
    czynna w dni robocze: 08:15 – 16:15

Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Czy operator może odmówić przeniesienia numeru telefonu stacjonarnego do innej lokalizacji?

Operator  odmawia przeniesienia numeru do nowej lokalizacji, jeśli nie ma warunków do podłączenia usługi. Brak możliwości rozpoczęcia świadczenia usług nie wynika ze złej woli operatora.  Jest następstwem negatywnej opinii wywiadu technicznego, w szczególności faktu, że wskazana lokalizacja znajduje się poza zasięgiem sieci danego dostawcy usług.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej nie posiada ustawowych uprawnień do nakazania operatorom telekomunikacyjnym rozbudowy i modernizacji swoich sieci telekomunikacyjnych. Decyzje inwestycyjne podejmowane są przez dostawcę usług i określane przez przyjęte przez niego minimalne wskaźniki rentowności.

W przypadku braku zgody na przeniesienie numeru do nowej lokalizacji, usługi telekomunikacyjne będą nadal świadczone w dotychczasowej lokalizacji do czasu rozwiązania umowy na podstawie pisemnej dyspozycji abonenta.

 


Podstawa prawna: