Czy operator może potrącić środki zgromadzone na koncie pre-paid po upływie ważności karty SIM?

Tak, po upływie ważności konta pre-paid operator może potrącić wszystkie zgromadzone środki. Odpowiednie zapisy w tym zakresie znajdują się w regulaminie usługi pre-paid.

Przepisy ustawy Prawo telekomunikacyjne nie regulują tego, co dzieje się z środkami pieniężnymi, zgromadzonymi na koncie pre-paid po upływie jego ważności. Oznacza to, że wszystkie informacje dotyczące czasu w jakim konto jest aktywne i tego, co dzieje się z środkami na nim zgromadzonymi określa regulamin świadczenia usług pre-paid.

Aktywacja usługi pre-paid jest równoznaczna z oświadczeniem, że abonent zapoznał się i akceptuje warunki świadczenia tego typu usługi.