Czy operator odpowiada za uszkodzony podczas burzy telefon?

Nie, operator nie odpowiada za szkody powstałe w skutek tzw. siły wyższej.

Z siłą wyższą mamy do czynienia, gdy zdarzenie pochodzi z zewnątrz, ma charakter nadzwyczajny i nie da się go przewidzieć, a przy dołożeniu najwyższej staranności nie da się temu zdarzeniu zapobiec. Siłą wyższą mogą być np. wyładowania atmosferyczne.

W jak najlepiej rozumiany interesie abonenta jest zabezpieczenie telefonu przed uszkodzeniami spowodowanymi przepięciami.

Na rynku dostępne są urządzenia, które zabezpieczają telefon przed przepięciami. Urządzenie takie włącza się w linię telefoniczną/linię energetyczną w taki sam sposób jak przedłużacz kabla telefonicznego między gniazdem linii, a urządzeniem włączanym do linii.