Dlaczego używanie polskich znaków w wiadomości SMS skraca jej maksymalną długość?

Każda wiadomość SMS mieści maksymalnie 1120 bitów. Standardowo stosowane jest kodowanie 7-bitowe (1 znak = 7 bitów), co daje do dyspozycji 160 znaków na wiadomość SMS. Użycie polskich znaków skraca jej długość, gdyż automatycznie zmieniane jest w nich kodowanie na 16-bitowe (1 znak = 16 bitów), co daje 70 znaków na wiadomość SMS.

Istnieje także kodowanie 8-bitowe (140 znaków), które z reguły stosowane jest do transmisji danych, np. przesyłania wizytówek (v-card) lub ustawień WAP.