Jak odblokować numer IMEI odnalezionego telefonu komórkowego?

W pierwszej kolejności abonent powinien uzyskać z komisariatu policji zaświadczenie o odnalezieniu uprzednio skradzionego urządzenia. Następnie powinien udać się do salonu operatora i wypełnić formularz zgłoszenia odblokowania numeru IMEI telefonu komórkowego.

Odblokowanie numeru IMEI następuje tylko na podstawie pisemnego wniosku.