Jak zminimalizować ryzyko kupna kradzionego telefonu?

Istnieje kilka sposobów na zminimalizowanie ryzyka zakupu kradzionego telefonu komórkowego, jednakże całkowicie nie da się jego wyeliminować.

Jeżeli abonent kupuje telefon w Internecie, to na zamieszczonych w ogłoszeniu zdjęciach powinien być widoczny numer IMEI urządzenia. Następnie numer ten można wpisać w różnych internetowych bazach skradzionych lub zaginionych telefonów. Nie istnieje jedna, ogólnopolska lub światowa baza numerów IMEI zaginionych telefonów. W im większej liczbie baz danych abonent wpisze numer IMEI, tym mniejsze ryzyko kupna kradzionego urządzenia.

Istnieje także ryzyko, że telefon może pochodzić z kradzieży dokonanej na terenie innego państwa. Świadczyć mogą o tym ogłoszenia, w których wskazane jest, że telefon działa wszędzie poza np. Wielką Brytanią.

Jeżeli abonent kupuje telefon np. w komisie, to powinien otworzyć klapkę na baterię. Pod nią znajduje się naklejka z numerem IMEI urządzenia. Jeżeli nalepki nie ma, wówczas ryzyko, że telefon pochodzi z kradzieży jest bardzo duże.

Jeżeli pod klapką na baterię znajdowała się naklejka z numerem IMEI, abonent powinien włożyć baterię z powrotem i wybrać kod *#06#. Po wciśnięciu klawisza do odbierania połączeń powinien wyświetlić się numer IMEI urządzenia.  Jeśli nie będzie on zgodny z numerem na naklejce, wówczas może to oznaczać, że telefon został skradziony.

Ostatnią rzeczą, która może zrobić abonent jest włożenie swojej karty SIM do telefonu i jego uruchomienie. Jeżeli urządzenie pochodzi z kradzieży i numer IMEI został zablokowany przez operatora, wówczas nie będzie możliwości wykonania jakiegokolwiek połączenia (poza numerem alarmowym 112).