Jak zminimalizować ryzyko kupna kradzionego telefonu? - Centrum Informacji Konsumenckiej

Infolinia

  • infolinia: 22 330 4000(tonowo 1)  
    czynna w dni robocze: 08:15 – 16:15

Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Jak zminimalizować ryzyko kupna kradzionego telefonu?

Istnieje kilka sposobów na zminimalizowanie ryzyka zakupu kradzionego telefonu komórkowego, jednakże całkowicie nie da się jego wyeliminować.

Jeżeli abonent kupuje telefon w Internecie, to na zamieszczonych w ogłoszeniu zdjęciach powinien być widoczny numer IMEI urządzenia. Następnie numer ten można wpisać w różnych internetowych bazach skradzionych lub zaginionych telefonów. Nie istnieje jedna, ogólnopolska lub światowa baza numerów IMEI zaginionych telefonów. W im większej liczbie baz danych abonent wpisze numer IMEI, tym mniejsze ryzyko kupna kradzionego urządzenia.

Istnieje także ryzyko, że telefon może pochodzić z kradzieży dokonanej na terenie innego państwa. Świadczyć mogą o tym ogłoszenia, w których wskazane jest, że telefon działa wszędzie poza np. Wielką Brytanią.

Jeżeli abonent kupuje telefon np. w komisie, to powinien otworzyć klapkę na baterię. Pod nią znajduje się naklejka z numerem IMEI urządzenia. Jeżeli nalepki nie ma, wówczas ryzyko, że telefon pochodzi z kradzieży jest bardzo duże.

Jeżeli pod klapką na baterię znajdowała się naklejka z numerem IMEI, abonent powinien włożyć baterię z powrotem i wybrać kod *#06#. Po wciśnięciu klawisza do odbierania połączeń powinien wyświetlić się numer IMEI urządzenia.  Jeśli nie będzie on zgodny z numerem na naklejce, wówczas może to oznaczać, że telefon został skradziony.

Ostatnią rzeczą, która może zrobić abonent jest włożenie swojej karty SIM do telefonu i jego uruchomienie. Jeżeli urządzenie pochodzi z kradzieży i numer IMEI został zablokowany przez operatora, wówczas nie będzie możliwości wykonania jakiegokolwiek połączenia (poza numerem alarmowym 112).