Jakie dane są potrzebne do rejestracji karty SIM (pre-paid)? - Centrum Informacji Konsumenckiej

Infolinia

  • infolinia: 22 330 4000(tonowo 1)  
    czynna w dni robocze: 08:15 – 16:15

Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Jakie dane są potrzebne do rejestracji karty SIM (pre-paid)?

Rejestracja karty SIM polega na wypełnieniu i podpisaniu formularza.

W formularzu rejestracyjnym abonent (osoba fizyczna) podaje się następujące dane:

  • imię i nazwisko,
  • numer PESEL lub nazwę, serię i numer dokumentu, potwierdzającego tożsamość.

Abonent, będący firmą, podaje w formularzu rejestracyjnym:

  • nazwę,
  • numer REGON lub NIP lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym albo ewidencji działalności gospodarczej lub innym właściwym rejestrze.

 


Podstawa prawna:

  • ustawa Prawo telekomunikacyjne