Co dzieje się z umową w przypadku śmierci abonenta? - Centrum Informacji Konsumenckiej

Infolinia

Ustawienia

Social Media

Co dzieje się z umową w przypadku śmierci abonenta?

W przypadku śmierci abonenta umowa ulega rozwiązaniu z dniem otrzymania przez operatora informacji o zgonie (aktu zgonu).

Kwestie związane z rozwiązaniem umowy w przypadku śmierci abonenta określają warunki umowy.