Co powinna zawierać umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych? - Centrum Informacji Konsumenckiej

Infolinia

 • infolinia: 22 330 4000(tonowo 1)  
  czynna w dni robocze: 08:15 – 16:15

Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Co powinna zawierać umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych?

Elementy, które powinna zawierać umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych określone są w art. 56 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Zawarta pomiędzy abonentem a operatorem umowa między innymi powinna określać:

 • nazwę, adres i siedzibę operatora,
 • numer przydzielony abonentowi,
 • świadczone usługi ze wskazaniem elementów składających się na opłatę abonamentową,
 • adres, na którym usługi są świadczone
 • termin rozpoczęcia świadczenia usług,
 • okres, na jaki umowa została zawarta,
 • sposoby dokonywania płatności*,
 • okres rozliczeniowy*,
 • tryb i warunki dokonywania zmian umowy oraz warunki jej przedłużenia i rozwiązania,
 • zakres odpowiedzialności operatora z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi telekomunikacyjnej*,
 • zasady, tryb i termin składania oraz rozpatrywania reklamacji*.

* Informacja w tym zakresie może znajdować się w regulaminie świadczenia usług, a nie w samej umowie

 


Podstawa prawna:

 • ustawa Prawo telekomunikacyjne