Co zrobić, gdy abonent otrzymał rachunek od operatora, z którym nie zawarł umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych? - Centrum Informacji Konsumenckiej

Infolinia

  • infolinia: 22 330 4000(tonowo 1)  
    czynna w dni robocze: 08:15 – 16:15

Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Co zrobić, gdy abonent otrzymał rachunek od operatora, z którym nie zawarł umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych?

Jeżeli abonent otrzymał rachunek/fakturę od operatora, z którym nie zawarł umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa w postaci podrobienia podpisu abonenta. Podrobienie podpisu jest przestępstwem i należy to zgłosić do najbliższej jednostki Policji.

Jeżeli abonent jest pewien, że nie zawierał umowy z operatorem, od którego otrzymał rachunek, w pierwszej kolejności powinien wystąpić do niego o kopię umowy, na podstawie której faktura została wystawiona. Po uzyskaniu kopii umowy i stwierdzeniu przez abonenta, że widniejący na niej podpis jest podrobiony, sprawę należy zgłosić do najbliższej jednostki Policji.

Urząd Komunikacji Elektronicznej oraz operator nie posiadają możliwości weryfikacji autentyczności podpisu na umowie. Odpowiednie kompetencje przysługują biegłemu grafologowi i wymiarowi sprawiedliwości.

Do momentu rozstrzygnięcia sprawy przez wymiar sprawiedliwości dostawca usług nie ma przesłanek do negowania autentyczności podpisu i unieważnienia umowy.

 


Podstawa prawna:

  • ustawa Kodeks karny