Co zrobić w sytuacji, gdy abonent otrzymał zawyżony rachunek? - Centrum Informacji Konsumenckiej

Infolinia

  • infolinia: 22 330 4000(tonowo 1)  
    czynna w dni robocze: 08:15 – 16:15

Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Co zrobić w sytuacji, gdy abonent otrzymał zawyżony rachunek?

Jeżeli abonent otrzymał zawyżony rachunek, może złożyć reklamację do operatora.

Do każdej faktury operator załącza podstawowy wykaz połączeń. Gdy wysokość rachunku budzi wątpliwości, abonent może zweryfikować za co naliczone zostały opłaty. Jeżeli w ten sposób nie wyjaśnione zostaną zastrzeżenia, można złożyć reklamację do operatora.

W przypadku otrzymania negatywnej lub niesatysfakcjonującej odpowiedzi, abonent może zwrócić się do Urzędu Komunikacji Elektronicznej z wnioskiem o interwencję lub przeprowadzenie pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów konsumenckich (postępowanie ADR).

 


Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej
  • ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich