Co zrobić w sytuacji, gdy operator nie poinformował abonenta o zmianach w umowie (regulaminie, cenniku)? - Centrum Informacji Konsumenckiej

Infolinia

  • infolinia: 22 330 4000(tonowo 1)  
    czynna w dni robocze: 08:15 – 16:15

Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Co zrobić w sytuacji, gdy operator nie poinformował abonenta o zmianach w umowie (regulaminie, cenniku)?

Jeżeli operator nie poinformował o zmianach w umowie, abonent może złożyć reklamację. W przypadku otrzymania negatywnej lub niesatysfakcjonującej odpowiedzi, można zwrócić się do Urzędu Komunikacji Elektronicznej z wnioskiem o interwencję.

Obowiązkiem operatora jest podanie do wiadomości publicznej oraz poinformowanie abonenta o zmianach w umowie (regulaminie, cenniku). Informacja taka musi być przekazana co najmniej na miesiąc przed wejściem w życie zmian.

W praktyce operatorzy najczęściej informują o zmianach poprzez dołączenie do jednej z faktur (papierowej lub elektronicznej) stosownego zawiadomienia. Dodatkowo na swojej stronie internetowej publikują informację o zmianie.

 


Podstawa prawna:

  • ustawa Prawo telekomunikacyjne