Czy brak otrzymania od operatora faktury zwalnia abonenta z konieczności dokonania opłaty za świadczone usługi? - Centrum Informacji Konsumenckiej

Infolinia

  • infolinia: 22 330 4000(tonowo 1)  
    czynna w dni robocze: 08:15 – 16:15

Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Czy brak otrzymania od operatora faktury zwalnia abonenta z konieczności dokonania opłaty za świadczone usługi?

Nie, brak otrzymania faktury nie zwalnia abonenta z konieczności uregulowania należności z tytułu świadczonych usług.

Jeżeli abonent nie otrzymał faktury, wówczas jest zobowiązany powiadomić operatora o tym fakcie. Jednocześnie operator powinien poinformować abonenta o wysokości kwoty do uregulowania. Ten powinien niezwłocznie ją opłacić bez oczekiwania na przesłanie duplikatu faktury.

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych ma charakter ciągłego zobowiązania. Oznacza to, że abonent powinien spodziewać się otrzymania rachunku i być przygotowany na jego opłacenie. W takiej sytuacji nie można mówić o zaskoczeniu terminem, w którym należy uregulować fakturę. W tym kontekście brak otrzymania faktury nie jest wystarczająca przesłanką do zaniechania płatności.