Czy konsument może odstąpić od umowy zawartej w domu i w jakim terminie? - Centrum Informacji Konsumenckiej

Infolinia

  • infolinia: 22 330 4000(tonowo 1)  
    czynna w dni robocze: 08:15 – 16:15

Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Czy konsument może odstąpić od umowy zawartej w domu i w jakim terminie?

Tak, konsument może odstąpić  od umowy zawartej w domu w terminie 14 dni od dnia jej podpisania. Uprawnienie to przysługuje również w sytuacji, gdy operator rozpoczął świadczenie usług.

Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu 14 dni.

Termin 14 dni na odstąpienie od umowy zawartej w domu liczy się od następnego dnia po tym, w którym umowa została podpisana.

W celach dowodowych najlepiej jest wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Jeżeli operator umożliwia złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, to jest on zobowiązany do przesłania do abonenta potwierdzenia otrzymania oświadczenia.

 


Podstawa prawna:

  • ustawa o prawach konsumenta

 


Wzór odstąpienia