Czy można bez konsekwencji wypowiedzieć umowę, jeżeli operator zmienia jej warunki (regulamin) w okresie jej obowiązywania?

Możliwość wypowiedzenia umowy bez konsekwencji w przypadku wprowadzenia przez operatora zmian w jej warunkach (regulaminie) jest uzależniona od przyczyny ich dokonania.

Abonent nie może wypowiedzieć umowy bez konsekwencji, jeżeli zmiana jej warunków (regulaminu) wynikała ze zmiany obowiązujących przepisów prawa.

W przypadku gdy zmiany w umowie nie wynikają ze zmiany w przepisach prawa, abonent może wypowiedzieć umowę bez konsekwencji.

 


Podstawa prawna:
ustawa Prawo telekomunikacyjne