Czy można bez konsekwencji wypowiedzieć umowę, jeżeli w miejscu zamieszkania/pracy najpierw był zasięg, a później go nie było? - Centrum Informacji Konsumenckiej

Infolinia

  • infolinia: 22 330 4000(tonowo 1)  
    czynna w dni robocze: 08:15 – 16:15

Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Czy można bez konsekwencji wypowiedzieć umowę, jeżeli w miejscu zamieszkania/pracy najpierw był zasięg, a później go nie było?

Nie, brak zasięgu lub słaby zasięg sieci w sytuacji, w której poprzednio zasięg był dobry, nie są podstawą do rozwiązania umowy o świadczenie mobilnych usług telekomunikacyjnych.

Nagły zanik zasięgu lub jego osłabienie, oprócz czynników naturalnych, mogą być spowodowane prowadzonymi przez operatora pracami konserwacyjnymi nadajników, zmianami w ich konfiguracji lub ich wyłączeniem z sieci.

Każda umowa o świadczenie mobilnych usług telekomunikacyjnych zawiera zastrzeżenie, że usługi świadczone są w ramach zasięgu sieci i jej możliwości technicznych. Oznacza to, że np. wyłączenie danego nadajnika nie jest równoznaczne z tym, że operator zaprzestał świadczenia usług na warunkach określonych w umowie. Brak zasięgu sieci w jednym miejscu nie jest równoznaczny z tym, że operator nie świadczy usług, gdyż sieć może być dostępna w innym miejscu.

W umowach o świadczenie mobilnych usług telekomunikacyjnych operator nie zobowiązuje się do świadczenia usług w konkretnej lokalizacji, np. w miejscu zamieszkania lub pracy.