Czy operator ma obowiązek przepisać umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych (dokonać cesji umowy) na inną osobą? - Centrum Informacji Konsumenckiej

Infolinia

  • infolinia: 22 330 4000(tonowo 1)  
    czynna w dni robocze: 08:15 – 16:15

Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Czy operator ma obowiązek przepisać umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych (dokonać cesji umowy) na inną osobą?

Nie, operator nie ma obowiązku dokonania cesji umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

Jeżeli dostawca usług wyraża zgodę na przepisanie umowy na inną osobę, dotychczasowy abonent oraz osoba, na którą będzie dokonana cesja, powinni udać się do najbliższego punktu obsługi klienta w celu dokonania formalności z tym związanych.

Z uwagi na brak obowiązku przeprowadzenia cesji, to operator ustala zakres wymagań koniecznych do przepisania umowy, które muszą spełnić dotychczasowy abonent i osoba, na którą ma być dokonana cesja.