Czy operator może automatycznie przedłużyć umowę na czas nieokreślony po upływie terminu jej obowiązywania?

Tak, obowiązujące przepisy nie zabraniają automatycznego przedłużania umowy na czas nieokreślony po upływie terminu jej obowiązywania. Taka praktyka nie stanowi naruszenia dobrych obyczajów i nie jest uznawana za nieuczciwą praktykę rynkową.