Czy operator może automatycznie przedłużyć umowę po upływie okresu jej obowiązywania? - Centrum Informacji Konsumenckiej

Infolinia

  • infolinia: 22 330 4000(tonowo 1)  
    czynna w dni robocze: 08:15 – 16:15

Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Czy operator może automatycznie przedłużyć umowę po upływie okresu jej obowiązywania?

Tak, operator może automatycznie przedłużyć umowę po upływie okresu jej obowiązywania, o ile w terminie wskazanym w umowie abonent pisemnie nie wyrazi innej woli.

Stosowanie w umowie zapisu dotyczącego automatycznego jej przedłużenia po upływie okresu, na który została zawarta, nie jest zakazane przez obowiązujące przepisy. Oznacza to, że status umowy po upływie wskazanego w niej terminu może być swobodnie kształtowany przez strony umowy.

Operator nie może jednak wyznaczyć abonentowi rażąco krótkiego terminu na złożenie oświadczenia woli o nie przedłużaniu umowy po upływie okresu jej obowiązywania.