Czy operator może naliczać opłatę za utrzymanie łącza w przypadku telefonii internetowej VoIP?

Tak, operator może naliczać opłatę za utrzymanie łącza w przypadku świadczenia usługi telefonii internetowej VoIP (Voice over Internet Protocol). Opłata taka rozliczana jest w ramach usługi dostępu do Internetu.