Czy operator może naliczyć odsetki w przypadku opóźnienia w zapłacie faktury? - Centrum Informacji Konsumenckiej

Infolinia

  • infolinia: 22 330 4000(tonowo 1)  
    czynna w dni robocze: 08:15 – 16:15

Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Czy operator może naliczyć odsetki w przypadku opóźnienia w zapłacie faktury?

Tak, operator może naliczyć odsetki od zaległej płatności za każdy dzień opóźnienia.

Naliczanie odsetek rozpoczyna się od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin uregulowania należności.

Operatorzy sami decydują o tym, czy naliczają odsetki od nieopłaconych rachunków, czy nie.

 


Podstawa prawna:

  • ustawa Kodeks cywilny