Czy operator może naliczyć odsetki w przypadku opóźnienia w zapłacie faktury, której abonent nie otrzymał? - Centrum Informacji Konsumenckiej

Infolinia

  • infolinia: 22 330 4000(tonowo 1)  
    czynna w dni robocze: 08:15 – 16:15

Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Czy operator może naliczyć odsetki w przypadku opóźnienia w zapłacie faktury, której abonent nie otrzymał?

Tak, operator może naliczyć odsetki od zaległej płatności, nawet jeżeli abonent nie otrzymał faktury. Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku, gdy abonent nie poinformował operatora o braku otrzymania faktury.

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych ma charakter ciągły. Oznacza to, że abonent powinien spodziewać się otrzymania rachunku w mniej więcej znanym terminie. Jeżeli rachunek nie został dostarczony, wówczas abonent jest zobowiązany do powiadomienia operatora o tym fakcie. Po otrzymaniu informacji o wysokości należności, abonent powinien ją jak najszybciej uregulować, nie czekając na otrzymanie duplikatu faktury.

Jeżeli abonent nie poinformował operatora o nieotrzymaniu faktury, wówczas termin jej płatności cały czas biegnie. Jego przekroczenie może spowodować naliczenie odsetek przez operatora.

 


Podstawa prawna:

  • ustawa Kodeks cywilny