Czy operator może pobrać opłatę za sprawdzenie stanu konta pre-paid, liczby wykorzystanych darmowych minut lub SMS’ów itp.?

Tak, operator może pobierać opłaty za sprawdzenie stanu konta pre-paid, liczby wykorzystanych darmowych minut lub SMS’ów itp.

Obecnie obowiązujące przepisy ustawy Prawo telekomunikacyjne nie nakładają na dostawców usług obowiązku zapewnienia abonentom możliwości bezpłatnego sprawdzenia ważności konta pre-paid, usług dodatkowych lub stanu wykorzystania abonamentu.

Usługa sprawdzania ważności konta pre-paid i inne podobne usługi są usługami dodatkowymi. Zasady korzystania z nich określa operator.