Czy operator może przetwarzać dane osobowe w celach marketingowych po rozwiązaniu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych? - Centrum Informacji Konsumenckiej

Infolinia

  • infolinia: 22 330 4000(tonowo 1)  
    czynna w dni robocze: 08:15 – 16:15

Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Czy operator może przetwarzać dane osobowe w celach marketingowych po rozwiązaniu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych?

Tak, fakt rozwiązania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych nie jest równoznaczny z wycofaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

Każda umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawiera informacje o zakresie przetwarzania oraz udostępniania danych osobowych. Przy zawarciu umowy abonent może wyrazić zgodę lub odmówić przetwarzania jego danych w celach marketingowych.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może być w każdej chwili odwołana. Pisemne oświadczenie w tej sprawie należy złożyć do operatora oraz innych podmiotów, które weszły w posiadanie danych osobowych na podstawie uprzednio wyrażonej w umowie zgody.

Pomoc w zakresie ochrony danych osobowych można uzyskać w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych.

 


Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie o ochronie danych (RODO)