Czy operator może rozwiązać umowę z abonentem z powodu nieopłaconej faktury?

Tak, operator może rozwiązać umowę z abonentem z powodu nieopłaconej faktury.

Jeżeli abonent zalega z dokonaniem płatności, w pierwszej kolejności operator powinien wezwać go do uregulowania długu. W wezwaniu powinien być wyznaczony termin płatności. W przypadku gdy abonent nie zapłaci w terminie wyznaczonym w wezwaniu, operator ma prawo do rozwiązania umowy z winy abonenta.

Operator nie może rozwiązać umowy z abonentem z powodu nieopłaconej faktury bez wcześniejszego wezwania do uregulowania należności.

 


Podstawa prawna:

  • ustawa Kodeks cywilny