Czy operator może sprzedać firmie windykacyjnej dług wynikający z nieopłaconej faktury? - Centrum Informacji Konsumenckiej

Infolinia

  • infolinia: 22 330 4000(tonowo 1)  
    czynna w dni robocze: 08:15 – 16:15

Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Czy operator może sprzedać firmie windykacyjnej dług wynikający z nieopłaconej faktury?

Tak, brak płatności w wyznaczonym terminie za wystawioną fakturę daje operatorowi podstawę do sprzedaży długu i przekazania danych osobowych abonenta firmie windykacyjnej.

Z chwilą przeniesienia przez operatora wierzytelności na rzecz firmy windykacyjnej, operator nie występuje już jako strona sporu. Tym samym Urząd Komunikacji Elektronicznej nie może podejmować działań w tego typu sprawach.

Jeżeli dług został sprzedany firmie windykacyjnej, abonent może zwrócić się o pomoc do miejscowo właściwego Rzecznika Konsumentów.

 


Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie o ochronie danych (RODO)
  • ustawa Kodeks cywilny