Czy operator może wysyłać do abonenta fakturę listem zwykłym?

Tak. Obowiązujące przepisy prawa nie określają w jaki sposób operator ma dostarczyć abonentowi fakturę.

Operator, jako profesjonalista, powinien świadczyć usługi z zachowaniem należytej staranności, wyznaczonej charakterem swojej działalności. Tym samym może i powinien zapewnić taki przekaz korespondencji, aby abonenci otrzymywali rachunki na czas.

W regulaminie świadczenia usług operatorzy zastrzegają, że jeżeli faktura nie dotarła w zwyczajowym terminie, to abonent jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie. Brak takiego zgłoszenia oznacza, że termin płatności cały czas biegnie, a abonent może być obciążony odsetkami za nieterminową płatność.