Czy operator może zablokować usługi na wszystkich numerach telefonów, jeżeli abonent nie opłacił faktury za jeden z nich?

Tak, istnieje możliwość, w której operator może zablokować usługi na kilku numerach telefonów w przypadku braku płatności za jeden z nich.

Jeżeli kilka usług na różnych numerach telefonów przypisanych jest do jednego konta abonenckiego, wówczas brak uiszczenia opłaty za usługi świadczone na jednym numerze może powodować zablokowanie wszystkich usług.

W przypadku gdy różne usługi przypisane są do różnych kont abonenckich, operator może zablokować tylko ten numer telefonu, którego dług dotyczy.