Czy w przypadku śmierci abonenta spadkobierca jest zobowiązany do uregulowania należności z tytułu umowy?

Tak, w przypadku śmierci abonenta spadkobierca jest zobowiązany do uregulowania wszystkich należności, które powstały do dnia rozwiązania umowy (do dnia przekazania operatorowi informacji o zgodnie abonenta – dostarczenia aktu zgonu).

 


Podstawa prawna:

  • ustawa Kodeks cywilny