Jak abonent może rozwiązać/wypowiedzieć umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych?

Warunki wypowiedzenia/rozwiązania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych opisane są w umowie lub regulaminie świadczenia usług.

Wypowiedzenie umowy najczęściej przybiera formę pisemną i może nastąpić w dowolnym czasie trwania umowy. Wystarczy, że w skierowanym do operatora piśmie abonent jednoznacznie stwierdzi, że chodzi mu o wypowiedzenie umowy.

Pismo dotyczące rozwiązania umowy powinno zawierać co najmniej dane abonenta oraz wyraźny podpis.