Jaka jest różnica między odstąpieniem od umowy a wypowiedzeniem umowy?

Odstąpienie od umowy jest to czynność, polegająca na rozwiązaniu umowy zawartej w domu lub na odległość w terminie 14 dni od dnia jej podpisania. Wypowiedzenie umowy jest to czynność, która polega na rozwiązaniu umowy zawartej w salonie operatora lub po upływie terminu 14 dni od dnia jej zawarcia w domu lub na odległość.

Odstąpienie od umowy następuje natychmiastowo i nie niesie za sobą dla abonenta konsekwencji finansowych w postaci kary umownej. Wypowiedzenie umowy może wiązać się dla abonenta z karą umowną i jest związane z okresem wypowiedzenia, który przeważnie wynosi 30 dni.