Jaki dzień uznaje się za dzień dokonania płatności za usługi telekomunikacyjne?

Z reguły za dzień dokonania przez abonenta płatności za świadczone usługi telekomunikacyjne uznaje się dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym operatora.

Informacje na temat płatności za świadczone usługi telekomunikacyjne powinny znajdować się w warunkach umowy.