Jakich opłat może żądać operator w momencie rozwiązania umowy zawartej na czas nieokreślony?

Rozwiązanie umowy zawartej na czas nieokreślony z reguły nie wiąże się dla abonenta z dodatkowymi opłatami.

Wszelkie opłaty naliczane przez operatora w momencie rozwiązania umowy powinny być wskazane w tej umowie. Opłaty nie przewidziane w umowie nie mogą być pobierane.