Jakich opłat może żądać operator w momencie rozwiązania umowy zawartej na czas określony? - Centrum Informacji Konsumenckiej

Infolinia

  • infolinia: 22 330 4000(tonowo 1)  
    czynna w dni robocze: 08:15 – 16:15

Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Jakich opłat może żądać operator w momencie rozwiązania umowy zawartej na czas określony?

Przedterminowe rozwiązanie umowy zawartej na czas określony może wiązać się dla abonenta z dodatkową opłatą, tzw. karą umowną.

Wszelkie opłaty naliczane przez operatora w momencie rozwiązania umowy powinny być wskazane w tej umowie. Opłaty nie przewidziane w umowie nie mogą być pobierane.

Każda umowa zawarta na czas określony związana jest z ulgą przyznaną abonentowi. Wysokość tej ulgi określona jest w warunkach umowy.

Przedterminowe rozwiązanie umowy z winy abonenta daje operatorowi uprawnienie do żądania zwrotu przyznanej ulgi, proporcjonalnie pomniejszonej za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania.

Przykładowo abonent zawarł umowę na 24 miesiące z ulgą wynoszącą 2400 zł (100 zł miesięcznie). Umowa została rozwiązana po 5 miesiącach jej obowiązywania, co oznacza, że abonent wykorzystał ulgę w kwocie 500 zł. Kara umowna wyniesie zatem 1900 zł (2400 zł – 500 zł = 1900 zł).

 


Podstawa prawna:

  • ustawa Prawo telekomunikacyjne