Kiedy następuje przedawnienie roszczeń operatora? - Centrum Informacji Konsumenckiej

Infolinia

  • infolinia: 22 330 4000(tonowo 1)  
    czynna w dni robocze: 08:15 – 16:15

Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Kiedy następuje przedawnienie roszczeń operatora?

Przedawnienie roszczeń operatora, wynikających z opłat abonamentowych, zrealizowanych połączeń, kary umownej i wykonanej instalacji sprzętu, wynosi 3 lata.

Koniec terminu przypada na ostatni dzień danego roku, w którym upłynęły 3 lata od dnia terminu płatności danej faktury. Przedawnienie roszczeń następuje w momencie, gdy w tym okresie żaden wierzyciel nie domagał się uregulowania długu.

Jeżeli upłynął termin przedawnienia, to wierzyciel nie może domagać sie spłaty długu. Jeżeli skieruje on sprawę do sądu, to ten będzie musiał zbadać czy nastpiło przedawnienie.

W wyjątkowych sytuacjach sąd może nie uwzględnić upływu terminu przedawnienia jeżeli wymagają tego względy słuszności. Przykładowo może to być sytuacja, w której tuż przed upływem terminu przedawnienia dłużnik zwodził wierzyciela, że lada moment spłaci zobowiązanie. Innym przykładem może być zastraszanie wierzyciela przez dłużnika.

 


Podstawa prawna:

  • ustawa Kodeks cywilny